Tag

Góc nhìn

Browsing

“Trên đời này trừ câu này ra thì không có gì là tuyệt đối” – Mén cồ yêu kẹo Lời nói đầu Các bài viết của CYM Group do mình viết hoặc dẫn nguồn từ các trang web với mục đích mang đến một nơi cung cấp kiến thức kỹ năng cho các bạn trẻ. Và tất nhiên mọi quan điểm đều sẽ là ở góc nhìn cá nhân của mình hoặc của người viết. Nó có thể đúng ở trường hợp này nhưng không thể áp dụng cho trường hợp khác. Ví dụ: Cùng 1 hành động vượt đèn đỏ. Nhưng 1 bên là vượt để chạy cho nhanh và 1 bên vượt để cứu người như xe cứu hỏa, xe cứu thương. Nên không thể chỉ vì vượt đèn đỏ mà chúng ta đánh giá sự việc là sai. Vì thế khi đọc các bài viết ở đây…